Прийняття на військову службу за контрактом осіб сержантського та рядового  складу

З метою виконання завдань та відновлення боєздатності Збройних Сил України районні військові комісаріати Черкаської  області проводять набір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом і резерву Збройних Сил України, до навчальних військових частин Сухопутних військ, Високомобільних десантних військ, Повітряних сил та інших військових частин на посади рядового, сержантського та старшинського складу.

Військовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує: стабільне грошове забезпечення, яке з 1 січня 2016 року підвищено від 7000 грн до 14000 грн, одноразову матеріальну допомогу впродовж року, виплату грошового забезпечення на оздоровлення, щорічну відпустку (від 30 діб), професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України та інше.

Інформація щодо укладання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України

1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

– особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою, віком від 18 до 40 років, – на військову службу за контрактом осіб рядового складу;

– військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою, віком від 18 до 40 років, – на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

На сьогодні під час дії особливого періоду граничний вік призову збільшується до 60 років – терміну перебування військовозобов’язаних у запасі. (Ст. 20; 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

 

Строки укладання контрактів:

2. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчислені:

– для осіб рядового складу – 3 роки;

– для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років.

3. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

6-місячний контракт

4. Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шість місяців.

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково. (Ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Право на освіту

5. Особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

Тому після завершення першого контракту (у тому числі 6-місячного контракту) військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність). (Пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України)

Збереження місця роботи

6. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Гарантії, визначені у частинах третій та четвертій цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Право на пенсію

7. Пенсіонерам із числа військовослужбовців та осіб, які отримають пенсію у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення з військової служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. (Ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

8. Починаючи з 2017 року військовослужбовцям  виплачується доплата за безпосереднє перебування в зоні антитерористичної операції (АТО) в сумі 6000 грн.

9. На сьогодні розроблено зміни до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла для осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

За матеріалами Міністерства оборони України.

За детальними роз’ясненнями звертайтесь до Жашківського районного військового комісаріату за адресою: м. Жашків, вул. Макаренка 2, особисто або за телефоном 6-20-51.

Детальна інформація на сайті http://zachkivvoenkom.jimdo.com

 

Захистимо Україну разом!

За інформацією районного військового комісаріату

Прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу

Шановний кандидат!


Якщо Ви вирішили присвятити своє життя служінню  Батьківщині
 в Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу, отримати можливість для самореалізації, загартуватися фізично і духовно, звільнитися від батьківської опіки, вирватися з набридлого оточення, побачити нових людей, нові місця, Вам слід:

ознайомиться з:

 • нормативно-правовою базою проходження військової служби за контрактом особами офіцерського складу; 
 • соціальним та правовим захистом військовослужбовців      та членів їхніх сімей.

Умови проходження військової служби за контрактом особами офіцерського складу

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

На військову службу осіб офіцерського складу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і не досягли граничного віку перебування на військовій службі, мають відповідний рівень освіти (спеціаліст, магістр) та професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі — ВОС), відповідний рівень фізичної підготовки та за станом здоров’я є придатними до військової служби.

Офіцери запасу, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військового комісаріату за місцем перебуванням на військовому обліку:

 • заяву з проханням про прийняття на військову службу за контрактом;
 • два примірники автобіографії (написаний власноручно та у друкованому вигляді);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей;
 • копії документів про освіту;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів.

Одночасно військовим комісаріатом здійснюється направлення запитів до органів внутрішніх справ і наркологічних диспансерів щодо перебування кандидатів на обліку.

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

 • для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;
 • для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;
 • для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;

Для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду:

 • — до 60 років (для осіб молодшого та старшого офіцерського складу);
 • — до 65 років (для осіб вищого офіцерського складу);
 • — до 50 років (для військовослужбовців-жінок).

Для осіб офіцерського складу контракт про проходження військової служби укладається строком на 1-5 років в календарному обчисленні, за умови, щодо досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився термін , яким є більшим за строк контракту.

Право підписання контракту від імені Міністерства оборони України з особами, які вступають на військову службу і призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військові звання від молодшого лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) включно, — командиру (начальнику), до повноважень якого віднесено призначення на відповідні посади.

Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і представником Міністерства оборони України, скріпляється гербовою печаткою військової частини і зберігається кожною із сторін.

Укладення контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України з зазначенням дня набрання чинності та закінчення строку його дії оголошується наказом командира військової частини (по особовому складу).

Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:

 • після закінчення строку контракту;
 • за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
 • за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;
 • у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
 • через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
 • за службовою невідповідністю;
 • у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
 • у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
 • у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці:

жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років;

за станом здоров’я;

у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

— виховання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

— утримання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи;

— необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

— наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;

через службову невідповідність;

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

у зв’язку із систематичним невиконанням контракту військовослужбовцем.

Соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.

У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації, які не можуть бути скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни.

Нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними.

Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України.

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Збереження місця роботи та середнього заробітку

    За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

 

Матеріальне, грошове та інші види забезпечення

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

До складу грошового забезпечення входять:

· посадовий оклад, оклад за військовим званням;

· щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

· одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.

Грошове забезпечення військовослужбовця, який проходить військову службу за першим контрактом для  офіцерського складу  складатиме   від 10000 до 15000 грн. .

Починаючи з 2017 року військовослужбовцям  виплачується доплата за безпосереднє перебування в зоні антитерористичної операції (АТО) в сумі 6000 грн.

Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців

Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Офіцери, які проходять військову службу за контрактом мають право на отримання замість належних їм за нормами забезпечення предметів речового майна грошової компенсації в розмірі вартості зазначених предметів.

При переїзді офіцери, які проходять військову службу за контрактом на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини їм виплачується:

· підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

· добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

Право військовослужбовців на відпустки

Офіцерам надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Тривалість щорічної основної відпустки для офіцерів, які мають вислугу в календарному обчисленні:

 • до 10 років, становить 30 календарних днів;
 • від 10 до 15 років — 35 календарних днів;
 • від 15 до 20 років — 40 календарних днів;
 • понад 20 календарних років — 45 календарних днів. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Право військовослужбовців на охорону здоров’я та медичну допомогу

Офіцери мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я. Вони щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.

Офіцери та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Такі військовослужбовці сплачують 25 відсотків, а члени їх сімей — 50 відсотків вартості путівки.

Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями

Офіцери та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання. Такі жилі приміщення надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби.

Для офіцерів військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім’ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

За матеріалами Міністерства оборони України.

За детальними роз’ясненнями звертайтесь до Жашківського районного військового комісаріату за адресою: м. Жашків, вул. Макаренка 2, особисто або за телефоном 6-20-51.

Детальна інформація на сайті http://zachkivvoenkom.jimdo.com

 

Захистимо Україну разом!

                                                     За інформацією районного військового комісаріату 

Роз’яснення щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців

Шановні жашківчани !

Російська Федерація веде проти України гібридну та економічну  війну,  захопила частину нашої території, активно підтримує сеператистів на сході України. Ці ворожі дії нашого сусіда привели до економічної нестабільності, скорочення робочих місць, зменшення заробітної плати на підприємствах та в організаціях нашої країни. І тільки Зройні Сили України гарантують  соціальний захист та стабільність для Вас та Ваших родин.

        Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

  

Наводимо порівняльну таблицю:

Назва типової посади

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ поза зоною АТО  (грн.)

Було

Стало  з 1 січня 2016 року

КОМАНДИР БРИГАДИ
полковник

6 501

16 000

КОМАНДИР БАТАЛЬЙОНУ
підполковник

5 664

13 000

КОМАНДИР РОТИ
капітан

5 096

11 000

КОМАНДИР ВЗВОДУ
лейтенант

3 801

9 500

КОМАНДИР ВІДДІЛЕННЯ
мол. сержант

2 837

8 000

СТРІЛЕЦЬ
солдат

2 341

7 000

З метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям за участь в антитерористичній операції, дотримання принципів соціальної справедливості в реалізації права кожного військовослужбовця незалежно від військового звання та займаної посади на матеріальне стимулювання за виконання завдань, пов’язаних з підвищеним ризиком для життя, відповідно до їх складності та тривалості, припинення випадків невиправданих виплат особовому складу, який перебуває в зоні проведення антитерористичної операції і виконує завдання небойового характеру, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» Міністр оборони України підписав Наказ, яким встановлюються наступні виплати особовому складу:

            військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, виплачувати грошову винагороду (додатково до основного грошового забезпечення) за участь в АТО у сумі 4200 гривень, в інших місцях дислокації в межах визначеної зони проведення воєнного конфлікту (антитерористичної операції)  1200 гривень.

Таблиця  наочно  показує  реальне покращення з грошовим забезпеченням військовослужбовців Зройних Сил України, турботу нашої держави та всього українського народу про наших захисників.

Хотілося б загострити Вашу увагу, шановні жашківщани, на дії керівництва Збройних Сил України  по покращенню забезпечення військовослужбовців харчуванням та речовим майном. Деякі можуть зауважити, що в цьому питанні не все гаразд. Так, бувають поодинокі випадки незадовільного забезпечення через корумпованих чиновників, не досконалу логістику чи упущення окремих командирів. Але керівництво держави та наших Збройних Сил  не замовчує ці негативні окремі факти, а активно бореться за усунення цих недоліків, незважаючи на обмежені фінансові ресурси. Так, на даний час, військовослужбовці забезпечуються  речовим майном за стандартами НАТО, відмінно налагоджене харчування військовослужбовців в зоні АТО, запущені проекти по харчування наших воїнів згідно норм   кращих європейських армій.  Я  впевнений, що наша держава буде постійно докладати зусилля по повному забезпеченню своїх захисників.

На привеликий жаль, є окремі громадяни, що намагаються «відсидітися», переховатися, керуючись приказкою – «Моя хата з краю». Вони дуже гірко пошкодують, коли їх домівка буде сплюндрована окупантом!  Особливо це стосується деяких офіцерів запасу, які навіть за два роки дії особливого періоду не спромоглися уточнити своїх особистих даних та не пройшли медичного огляду. 

Хочу запевнити громаду,  що такі «горе - захисники» в найближчий час будуть покарані за адміністративне, а деякі, і за кримінальне правопорушення та засуджені суспільством.

 Прошу всіх бажаючих служити Батьківщині, істинних патріотів нашої країни, негайно звертатися до військового комісаріату.  Так як би Ви захищали свою дитину, рідних від небезпеки, так наразі потрібно захистити свою неньку – Україну від чорної сили, що нависла над нами .  Разом з Вами ми переможемо агресора ! Слава Україні !

 

Детальна інформація на сайті http://zachkivvoenkom.jimdo.com

 Пільги та гарантії  для  військовослужбовців  за контрактом

Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці у відповідності до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 21.12.91 № 2011-XII (зі змінами) мають право на наступні пільги:

1. Отримання житла за рахунок держави.

2. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм.

3. Використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

4. Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби.,

5.  Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні.

6. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я .

7. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).

8. Отримання освіти у вищих навчальних закладах без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

9. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше  або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Разом з тим відповідно до ст. 119 “Кодексу законів про працю України” (із змінами)  внесено зміни щодо розширення прав громадян України, їх соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, а саме:

за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

 

Грошове забезпечення військовослужбовця

 

Згідно з ініціативою Президента України – Верховного  Головнокомандувача Збройних Сил України, уживаної Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби..

Солдат військово-облікової спеціальності стрілець не в зоні АТО уже отримує не менше 7000 грн. Командир відділення – не менше 8000 грн. Командир взводу – не менше 9500 грн., командир роти – не менше 12000 грн.

Військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, виплачувати грошову винагороду за участь у АТО в сумі 4,200 гривень, в інших місцях дислокації в межах певної зони проведення військового конфлікту (антитерористичної операції) - 1,200 гривень.

Один раз на рік надається:

-           матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання

-           грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.

 

Крім того, постановою КМУ від 14.05.2015 № 406  з червня 2015 року впроваджено грошову винагороду для осіб, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом (рядовому складу – вісім мінімальних заробітних плат (11 024 грн), особам сержантського та старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат (12 402 грн), особами офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат (13 780 грн)).