Начальник фінансового управління райдержадміністрації 

Загребельна Галина Іванівна

Довідка про підсумки  виконання місцевих бюджетів району   за І квартал 2016 року

 За 1 квартал 2016 року до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району зібрано 21142,2 тис. грн. надходжень, що на 40 відс., або на
6039,7тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року, в тому числі до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 19146,2 тис. грн. з приростом     45,3 відс., або на 5969,9 тис. грн. більше.

Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів на   1 квартал 2016 року виконано на 130,3 відс., понад план надійшло 4451,0 тис. грн.

 Районний бюджет виконаний на 116,6 відс., міський – на 136,8 відс., сільські бюджети в цілому на 141,4 відс., з 32 сільських рад виконання  забезпечили всі.

         Нижче середньорайонного показника за рівнем виконання затверджених завдань І кварталу мають даний показник:   Шуляківська сільська рада – 100,1 відс.,  Хижнянська – 106,6 відс., Конельська – 108,0 відс., Безпечнівська – 111,2 відс.,  Зеленорізька – 113,1 відс. 

          Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів району до річних затверджених завдань станом на 01.04.2016 року становить 24,8 відс. Нижче середньорайонного показника мають даний показник  Конельська сільська рада –   17,1 відс., Шуляківська – 18,9 відс.,  Зеленорізька – 19,9 відс.,  Безпечнівська –   21,3 відс. та  Хижнянська – 22,0 відс.

   Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення становить 622,4 грн. -  це 7 рейтингове місце (при середньому показникові по районах 563,6 грн.).         

Найбільшу питому вагу в доходах місцевих бюджетів району займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 39,8  відс., плата за землю – 27,2 відс.  та єдиний податок - 21,4 відс.

   Загальна сума надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб звітного періоду становила 7613,9 тис. грн.,  при затвердженому завданні 6523,4 тис. грн., або 116,7 відс. Більше плану надійшло на  суму 1090,5 тис. грн. Темп росту до надходжень відповідного періоду минулого року становить 140,2 відс.,  приріст склав 2185,0 тис. грн.

 

 

      Надходження плати за землю  склали 5207,7 тис. грн.,  що на 1267,1 тис. грн.  або на 32,2  відс.  більше затвердженого завдання першого кварталу 2016 року.  Порівняно з відповідним періодом 2015 року  досягнуто ріст надходжень на         37 відс. або 1405,4 тис. грн.

.

 

Станом на  01.04.2016 року заборгованість по платежах до місцевих бюджетів становила 381,6 тис. грн., в тому числі по податку на доходи фізичних осіб    15,4 тис. грн. , по платі за землю – 294,0 тис. грн. Порівняно з 01.01.2016 року заборгованість зросла  на 133,2 тис. грн., або на 53,6 відс.

 

За 1 квартал 2016 року до місцевих бюджетів району надійшло 1615,3 тис. грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, планові показники виконано на 128,6 відс., понад план надійшло 359,2 тис. грн.

 

 

Видаткова частина місцевих бюджетів району за I квартал 2016 року виконана в обсязі 57 178,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 55 393,7 тис. грн.         (19,1 відс. до річних показників розписів місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін та 65,3 відс. до планових призначень звітного періоду ), спеціальному –    1 784,6 тис. грн. (12,6 відс. до кошторисних призначень на рік з урахування внесених змін та 49,1 відс. до планових призначень звітного періоду).

           По загальному фонду районний бюджет виконано в сумі 47 924,7 тис. грн. або 65,6 відс.  до уточнених призначень I кварталу поточного року, міський – 847,4 тис. грн. або   92,1 відс.,  сільські бюджети – 6 621,6 тис. грн. або 61,0 відс.       

         Серед бюджетів сіл по загальному фонду найнижчий відсоток виконання уточнених призначень звітного періоду по: Шуляківській сільській раді – 31,2 відс., Кривчунській сільській раді –  41,1 відс., Марійківській сільській раді –  42,5 відс., Конельській сільській раді – 45,0 відс., Соколівській сільській раді – 45,6 відс., Житнецькій сільській раді – 46,7 відс., Тихо - Хутірській  сільській раді – 47,6 відс.

         У порівнянні з  відповідним періодом минулого року видатки загального фонду збільшились на 10 144,9 тис.грн. (22,4 відс.), спеціального – зросли на 454,6 тис.грн. (34,2 відс.)

             Із загального обсягу  бюджету Жашківського  району по загальному фонду спрямовано видатків на галузі:

-              органи державного управління – 2 992,4 тис. грн. або 5,4 відс. загального обсягу проведених видатків;

-              освіта –  17 985,7 тис. грн. або 32,4 відс.;

-              охорона здоров’я –  6 185,5 тис. грн. або 11,2 відс.;

-              соціальний  захист  та соціальне забезпечення – 21 924,7 грн. або 39,6 відс.;

-              житлово – комунальне господарство – 942,8 тис. грн. або 1,7 відс.;

-              культура і мистецтво – 2 134,7 тис. грн., або 3,8 відс.;

-              фізична культура і спорт –  133,3 тис. грн. або 0,2 відс.;

-              міжбюджетні трансферти –  2 777,7 тис. грн. або 5,0 відс.;

-              інші – 316,9 тис. грн. або 0,7 відс.                                                                                                                                                                  На першочергові  та захищені  статті видатків зведеного бюджету по загальному фонду спрямовано 53 563,3 тис. грн., що становить 96,7 відс. загальних видатків бюджету, в тому числі на:

     -    заробітну плату з нарахуваннями – 24 664,2 тис. грн.;

-         медикаменти та перев'язувальні матеріали – 111,8 тис. грн.;

-         продукти  харчування – 616,9 тис. грн.;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 897,4 тис. грн.;

-         поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 777,7 тис. грн.;

-         дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 29,6 тис. грн.;

-   соціальне забезпечення –  21 465,7 тис. грн.

         За I квартал 2016 року профінансовано допомогу сім’ям з дітьми у сумі                 12 356,2 тис. грн., допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 260,3 тис. грн., видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у сумі 8 615,8 тис. грн., на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 7,5 тис. грн.

         По спеціальному фонду видатки районного  профінансовані у сумі                 1 590,5 тис. грн.., по міському – 186,9 тис.грн., по сільських бюджетах – 7,2 тис.грн.

           Із загального обсягу видатків спеціального фонду спрямовано на галузі:

         -  освіта  - 1 142,1 тис. грн. або 64,0 відс. загального обсягу проведених видатків;

         - охорона здоров'я  - 230,9 тис. грн., або 12,9 відс.;

         - соціальний захист та соціальне забезпечення – 133,6 тис. грн. або 7,5 відс.;

         - житлово-комунальне господарство  –  82,6 тис. грн., або 4,6 відс.;

         - культура та мистецтво – 147,8 тис. грн., або 8,3 відс.;

         - інші – 47,6 тис.грн. або 2,7 відс.

         Станом на 01.01.2016 року на рахунках сільських та міського  фонду охорони залишився невикористаний залишок у сумі  46,1 тис. грн.

         За І квартал 2016 року надійшло екологічного податку  в сумі 49,5 тис. грн. та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  - 16,2 тис. грн.

                Станом на 01.04.2016 року по спеціальному фонду рахується невикористаний залишок даних коштів 111,8 тис.грн.

          З початку року фінансування видатків місцевих фондів охорони навколишнього середовища за кодом 240601 «Охорона і  раціональне використання природних ресурсів» не проводилось.

         Кредиторська заборгованість в цілому по району за звітний період склала       69 394,6 тис. грн.,  в тому числі  по загальному фонду  - 69 386,5 тис. грн.., по спеціальному – 8,1 тис. грн.

 

         По загальному фонду найбільша заборгованість рахується по галузям: «Освіта» - 174,5 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 68 720,7 тис.грн. за рахунок недофінансування  субвенцій з державного бюджету.